TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM ve E-DEVLET UYGULAMALARI KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.      Kocaeli Tarihi

Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi’nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Kocaeli’nin tarihi çok daha eski çağlara uzanır. İlk çağlarda, Bithynia adı verilen bölgede kurulan kentler, sırasıyla, Olbia, Astakos, Nicomedia, İznikmid, İzmid ve Kocaeli adlarını almıştır. Trakya’dan gelen Megaralılar M.Ö. 712’de İzmit Körfezi’nin güneyindeki Başiskele yöresine yerleşerek Astakos adı verilen bir kent kurdular. Astakos halkı M.Ö. 262 yılında, bugünkü İzmit’in bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Bitinya Krallığı’nın yıkılıncaya kadar başkenti kalacak bu kente, kurucusundan dolayı Nicomedia adı verilir.

Roma İmparatoru Diocletian, 284 yılında Nicomedia’yı işgal ederek Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapar. Bu dönemde şehir, Roma, Antakya ve İskenderiye’den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti haline geldi. Fakat Büyük Konstantin tarafından İstanbul’un imparatorluğun merkezi yapılması ve İmparator Jüstinyen’in de Kadıköy-İzmit arasındaki yolu askeri nedenlerle kapatarak ulaşımı İznik üzerinden sağlamasıyla Nicomedia, eski önemini kaybetti.

Kocaeli, Osman Bey ve oğlu Orhan Bey’in uç beylerinden Akçakoca tarafından 1337 yılında Osmanlı topraklarına katılır. Nikomedya Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce İznikmid, daha sonra İzmid (İzmit) adını almıştır. Şehir en parlak dönemine Kanuni Sultan Süleyman zamanında ulaştı. 19. yüzyılda İstanbul-İzmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de Haydarpaşa-Ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli’nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi İzmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi Akçakoca’dan dolayı Akçakoca’nın yurdu manasına gelen ‘Kocaeli’ adı verilir.

I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımlar sonucu önemini bir süre yitiren ve sırasıyla önce İngilizler (6 Temmuz 1920) ardından Yunanlılar (28 Nisan 1921) tarafından işgal edilen Kocaeli, 28 Haziran 1921 de Türk Orduları tarafından işgalden kurtarıldı. Kocaeli’nin Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, İzmit, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Kartepe ve Körfez olmak üzere toplam on iki ilçesi bulunmaktadır. Kocaeli, Cumhuriyetle birlikte özellikle sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden birisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni İstanbul’a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliğidir. 1934 yılında İzmit’te ilk kağıt üretim tesisi olan İzmit Kağıt Fabrikası açılırken, bunu 1944’te ikinci selüloz ve Kağıt Fabrikası takip etmiş, SEKA tesisleri 1954, 1957 ve 1959’da genişletilmiştir. Böylece günümüze kadar devam eden hızlı bir sanayileşme ile Kocaeli, Türkiye’nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Ayrıca Kocaeli ile ilgili önemli bir bilgi de, 30 derece meridyeni Köseköy’deki otoyol kavşağı köprüsünün bulunduğu yerde olduğundan tüm Türkiye saatlerini Kocaeli’ne göre ayarlamaktadır.

2. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi

Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri 1984 yılı Ocak ayında çıkarılan 2972 sayılı yasa ve Mart ayında çıkarılan 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca üç büyük kentte kurulmuştur. Bu tarih itibarıyla, bu üç kentten, İstanbul’un on beş, Ankara’nın beş ve İzmir’in de üç metropoliten ilçesi vardı. Aynı yılın Temmuz ayında çıkarılan 3030 sayılı yasa ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin statüleri netleşmiştir. 1993 yılında yedi büyükşehir belediyesi daha kuruldu. Bu yedi büyükşehir; Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Mersin, Kocaeli ve Samsun’du. Ancak bu defa farklı bir uygulama ile 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan büyükşehirlerde, ilçe belediyesi yerine birinci kademe belediyesi kurularak ilçe kuruluşu 2008 yılına kadar ertelenmiştir. Bu şekilde kurulan büyükşehir içi ilk kademe belediyelerinin sayısı, Erzurum, Samsun’da dört; Antalya, Diyarbakır, Mersin’de üç; Eskişehir ve Kocaeli’de ise ikidir.

23.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İzmit Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adını almıştır. Bu düzenleme ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sınırları yaklaşık 110 kat artarak 32 km2’den 3505 km2’ye yükselmiş, dolayısıyla hizmetleri kullanan Kocaelililerin sayısı da yaklaşık 6 kat artarak 1 milyon 200 bine ulaşmıştır. 22 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kocaeli’nde belde ve alt kademe belediyeleri kapatılarak, belediyelerin birleşmesi ve bütünleşmesi sağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile 44 olan belediye sayısı 13’e düşürülmüş; Derince, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez olmak üzere 6olan  ilçe  belediyesi  sayısı,  belde  ve  alt  kademe  belediyelerinin  kapatılması  ve/veya birleştirilmesiyle  oluşturulan  Başiskele,  Çayırova,  Darıca,  Dilovası, İzmit   ve   Kartepe ilçelerinin  eklenmesiyle  12’ye  çıkarılmıştır. 6360 sayılı Kanun’la tüm büyükşehir belediyelerinin daha önce sadece İstanbul ve Kocaeli’nde uygulandığı şekliyle il sınırında büyükşehir haline getirilmesi,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni yönetim, planlama ve koordinasyon açısından en uygun ölçekte hizmet üreten güçlü bir yerel yönetim modeli olarak ön plana çıkartmış ve oldukça önemli bir konuma getirmiştir. 6 Aralık 2012’de çıkarılan 6360 sayılı Kanun’la daha önce sadece Kocaeli ve İstanbul’da uygulanan il sınırında büyükşehir belediye modelinin tüm büyükşehir belediyelerine yaygınlaştırılmıştır.

3. Web Sitesinin Genel Değerlendirilmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi http://www.kocaeli.bel.tr uzantılı resmi web sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Web sitesi genel hatları itibariyle erişilebilirliğe ağırlık vermiş, kullanıcıların her türlü bilgi, belge ve habere kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Görsel materyallerden yararlanılmasının yanı sıra işitsel kaynaklara da yer verilmiştir. Genel olarak noktada site altı farklı bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde web sitesinin logosu, sosyal medya hesaplarına ait adresler, hızlı iletişim menüsü (menü üzerinde sıkça sorulan sorular, site haritası, sitenin İngilizce sürümü ve belediyeye ilişkin iletişim bağlantısı), hava durumu ve sitenin temel bağlantılarına ulaşımı sağlayan ana menü bulunmaktadır.  Bölümün arka planında İzmit siluetini yansıtan bir görselin kullanılması dikkat çekmektedir.

İkinci bölümde belediyenin dikkat çekmek istediği bildirim ve ilanların yer aldığı banner düzenlenmiştir. Burada yaklaşık beş haber slayt gösterisi olarak yer almaktadır. Sosyal aktiviteler, yayınlar, geçmiş etkinlikler ve projelere yer verilmektedir.

Üçüncü bölümde ise e-belediyecilik hizmetlerine ulaşım linki, çözüm masası, meclis bilgi sistemi, e-kütüphane, şehir tiyatroları gibi kullanıcıların kolayca ulaşabileceği bağlantılar sıralanmıştır. Özellikle yapılan ihalelerin şeffaf ve açık bir biçimde kamuoyuna duyurulması için ihale odasına görsel erişim sağlanabileceği “ihale odası” bağlantısına yer verilmiştir. Kocaeli’ye ilk defa gelenler için yararlı olabilecek “şehir rehberi” ve şehir tiyatrolarının aylık programları bu kısımda yer almaktadır.

Dördüncü bölümde sitenin sidebarı yer almaktadır. Bu bölümün üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerini düzenlediği mobil uygulaması olan e-komobil yazılımının web sürümüne bağlantısı yer almaktadır. Bu uygulama 2016 yılı itibariyle hizmete girmiş, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak vapur, otobüs ve diğer ulaşım hizmetlerine erişimi sağlanmıştır. İlgili bağlantının hemen altında uygulamaya erişim sorunu yaşabilecekler için otobüs saati ve vapur saatine yer verilmiştir. Vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik vergi ve harç borçları için (hatta İSU -İzmit Su İdaresi- borçları) online ödeme sistemi bulunmaktadır. Hizmetlerde verimliliği sağlamak için kamu hizmet standartları ve kullanıcıların oylama yapabilecekleri memnuniyet anketine bağlantılar gösterilmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinde yapılan işlemler, düzenlemeler ve programlara ilişkin olarak ise özel bir bağlantı oluşturulmuştur.

Öte yandan Kocaeli’nin ilk şehir içi raylı ulaşım sistemi olacak “Akçaray” tramvayının devam eden inşa sürecine dikkat çekilmiş, aracın hizmete giriş tarihi için geri sayım aracına yer verilmiştir. Son olarak da küçük bir etkinlik takvimi ile gelecek programlar hatırlatılmaktadır.

Sitenin beşinci bölümünü ise content (içerik)oluşturmaktadır. Bu bölüm üç alt birimden oluşmaktadır. İlk birimde güncel haberler yer almaktadır. İl sınırları içinde gerçekleşen olaylar, etkinlikler ve spor müsabakaları yer almaktadır. İkinci birimde görsel ve işitsel medya araçları bulunmaktadır. Burada Kocaeli’ye ilişkin haberlere ve etkinliklere yönelik video görüntüleri oynatılmaktadır. Üçüncü birimde ise Belediye tarafından çeşitli branşların eğitiminin verildiği meslek edindirme kursları KOMEK bağlantısı, spor tesislerinin kendi programları ve ilin jeolojik altyapısının incelendiği zemin etütleri bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca belediye duyuruları, ihale ilanları ve meclis kararlarının da içinde bulunduğu dokümanlar kısmı yer almaktadır. AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) ve yeni hizmete girmiş olan Kocaeli Bilim Merkezi de bu bölümün altında yer almaktadır.

Sitenin son bölümü ise footer’dan oluşmaktadır. Burada belediyeye ait işletmeler ve kuruluşlar, il içinde etkin hizmet yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik bağlantılar, hastanelerin web siteleri, resmi kurumlar ve özel yayın kuruluşlarının sitelerini içeren adresler bulunmaktadır.

4.      Bilgi Sunma Hizmetleri Perspektifinden

a.      Kurumsal Bilgilendirme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapılanması Kurumsal bağlantısı altında birimler, kurum hakkında (kurum felsefesi, teşkilat şeması, belediye meclisi, encümen, meclis bilgi sistemi, plan ve raporlar, etik komisyonu) ve mevzuat isimli üç başlıktan oluşmaktadır. Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na yönelik ayrı bir sayfa hazırlanmış, böylece başkanın mesajı ve öz geçmişine erişim imkânı sağlanmıştır. Bütçe ve mali bilgiler kurumsal başlığı altından ayrı tutulmuştur. Belediyecilik hizmetleri de özel olarak ana menüde yer almıştır. Böylelikle belediyeye dair her türlü kurumsal bilgiye ulaşım kolaylaştırılmıştır.

b.      Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinliklerinin Sitede Yer Alması

Gerek etkinlik takvimi gerekse yapılan faaliyetler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Site üzerinde gelecek etkinliklerin planları, tarihleri yer almakta, güncel etkinliklere yönelik duyurular ilgi çekici bir biçimde kullanıcıya sunulmaktadır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan faaliyetlerde şehir tiyatrolarına ait programlar düzenlenmekte ve programlar site üzerinden duyurulmaktadır. Osman Hamdi Bey konağında ve Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde tiyatro gösterileri yapılmaktadır. Ayrıca Seka Park Otel ve Seka park içinde yer alan Bilim merkezinde çeşitli sergiler, toplantılar ve seminerlere yer verilmektedir. Belediyenin kendi bünyesinde Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yer açtığı konservatuarda ise müzik eğitimi ve öğretimi yapılmaktadır. Her ilçe merkezinde en az üç bölgede açılmış olan KOMEK (Kocaeli Meslek Edindirme Kursları) ile ebrudan hat sanatına, müzikten resime, takı tasarımından bilgisayar kurslarına kadar her alanda sertifikalı eğitimler verilmektedir. Dahası yapımı tamamlanan spor merkezlerine yönelik etkinlikler de duyurulmaya devam etmektedir. Site üzerinde şuanda güncel altı etkinliği duyurusu yapılmakta, her ay yirmiden fazla sosyo-kültürel faaliyet gerçekleştirilmektedir.

c.       Meclis Karar ve Kayıtlarına Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinde meclis toplantı saatleri için duyuru ve davet bildirimleri yer almaktadır. Belediye meclis üyeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Meclis gündemi, meclis kararları ve meclise yönelik çalışmalara sistemli bir şekilde sitede arşivlenmeye devam etmektedir. Dahası bu bilgiler elektronik doküman olarak bilgisayarlara kaydedilebilmektedir.

d.      Ulaşım, Trafik ve Yol Bilgileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamakta ve bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamaktadır. UKOME tarafından trafik bilgisi de dahil olmak üzere her türlü veri online olarak site üzerinden kullanıcılara aktarılmaktadır. Dahası gideceği güzergâha ulaşmak için gerekli olan yol bilgisini de vatandaşlara “Nasıl giderim?” uygulaması ile kolayca verebilmektedir.

e.    Sitede Yer Alan Diğer Bilgi Sunma Alanları ve Bazı Özgün Uygulamalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  kente ilişkin verilerin güncel,  teknolojiye dayalı,  bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla kent ve toplum yararına çeşitli bilgilerin üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine çevrimiçi olarak da sunmak için e-Devlet kapısına (www.turkiye.gov.tr)  entegre olmuştur. Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi üzerinden sunulmakta olan e-Belediyecilik işlemleri aynı zamanda e-Devlet üzerinden hizmete sunulmuştur.

Sunulan hizmetler ile ilgili süreçlerin takip edilmesi, saklanması, raporlanması ve daha sonra kısa sürede istenilen verilere ulaşılması amacıyla Hafriyat Takip Sistemi,  Hasta Takip Sistemi, Sosyal Doku Projesi Takip Programı, Ybs (Yönetim Bilgi Sistemi) gibi farklı alanlarda yazılımlar geliştirilmiştir. Kocaeli ve belediye ile ilgili birçok bilginin bulunduğu ve online işlemlerin yapılabildiği uygulamaya i-OS, Android ve Windows Phone işletim sistemli tüm cihazlarla ulaşılabilmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Kocaeli uygulaması; kimlik bilgileri veya vergi numarası ile borç sorgulayabilme, üyelik sistemi ile kolay bir şekilde mevcut borçlarını görebilme, bilgi edinme başvuru yapabilme ve yapmış olduğu başvuruları takip edebilme, çözüm masasına başvuru yapabilme ve önceden yapmış olduğu başvuruların durumunu takip edip bununla ilgili geribildirimde bulunabilme işlemlerine olanak tanımaktadır.

5.      Web Sitesinin İşlevselliği Perspektifinden

a.      Sitenin Erişebilirliği ve Kolaylığı

Erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. İnternet sitesi erişilebilirliği ise, hedef kullanıcı kitlesinin tamamının internet sitesine erişebilmesi, siteyi kullanabilmesi ve site içeriğini anlayabilmesi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, internet siteleri, belirli bir kullanıcı kitlesine değil engelli, yaşlı gibi farklı kullanıcı kitlelerine de hitap edecek tasarım ve içeriğe sahip olmalıdır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi web sitesi kullandığı renkler, site düzeni ve görsel materyaller ile kolay, acık ve etkin bir erişim imkânı sağlamaktadır. Sitenin kolay ve en az hata ile kullanılmasını sağlamak amacıyla analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerinde gerekli çalışmalar yapılmıştır. İnternet sitesine farklı cihaz ve teknolojilerle erişim sağlanabileceği, sitenin farklı özelliklere sahip kullanıcılar tarafından kullanılabileceği göz önünde bulundurulmuştur.

b.      Belediye Hizmetlerinin E- İşlem Olarak Sunumu

“Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanırız” ilkesi doğrultusunda vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı hizmetleri en kolay bir şekilde ve vatandaş memnuniyetini esas alarak sunmak için teknolojiden en üst düzeyde faydalanılmaktadır. Sistemin en önemli ve dikkat çeken özelliği ise vatandaşın zamanından ve bütçesinden tasarruf sağlamasıdır. Herhangi bir talebi, ihtiyacı, şikâyeti olan vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmadan vatandaşlar, sistemle birlikte belediye hizmetlerinden bilgisayar üzerinden haberdar olmaktadır. E-başvuru ile işlemlerini başlatabilecek ve yine işinin hangi aşamada olduğunu internet ortamında takip edebilecektir.

Bu sistem sayesinde servis aracı ücretleri, dükkân kiraları, konservatuar aylıkları, yangın sigorta ve ilan reklam vergisi gibi tüm vergi ve harçlarla ilgili detaylı bilgi alabilmektedir. Sorgulama sırasında online olarak bilgileri doğrulanan vatandaşlar sitede borçlarını ve ödeme günlerini görebilmektedir.

c.       Web Sayfasının Hızlı Güncellenmesi ve Mobil Uygulaması

Web sitesi içerik açısından sürekli olarak güncellenmekte, en yeni duyurular paylaşılmaya devam edilmektedir. Site tablet, telefon ve diğer elektronik cihazlarla uyumlu çalışmaktadır. E-kocaeli ve E-komobil uygulamaları ile cep telefonları üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Reklamlar
TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM ve E-DEVLET UYGULAMALARI KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yorum ekle

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s