Amerika’nın yerli savaş esirleri!

Aaron Huey: Amerika’nın yerli savaş esirleri
https://ted.com/talks/view/id/1004
Aaron Huey’nin Amerika’daki fakirliği fotoğraflama isteği, onu, yerli Lakota halkının dehşet verici ve büyük oranda görmezden gelinen mücadelesine yeniden odaklanmaya mecbur bırakan Pine Ridge Kızılderili Rezervasyonu’na götürdü. Beş senelik çalışmanın sonrasında, TEDxDU’daki bu cesaret isteyen, yürekli konuşmasında rahatsız edici fotoğraflarıyla sarsıcı bir tarih dersi bir araya geliyor.

ABD Üzerine Bazı Notlar:

.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri, doğuda Atlas Okyanusu’ndan batıda Büyük Okyanus’a kadar yaklaşık 4.500 km genişliğinde bir kara parçasıdır. Bu uçsuz bucaksız kıtada 308 milyon 800 bin kişi yaşamaktadır(BM, 2007). ABD’nin kıta dışında toprakları da mevcuttur. Hawaii ve Karayipler bunun örneğidir. İlk yazılı anayasaya ABD sahip olmuştur. 4 Temmuz 1776 tarihinde Bağımsızlık Bildirisi ilan edilmiş, ve Amerika’daki 13 koloni İngiltereden ayrılmıştır.

1787 tarihli anayasa, merkezi yapıda çok kesin bir kuvvetler ayrılığını öngören bir yapı oluşturmuştur. Toplam 7 maddeden oluşmakta olan bu anayasa bugüne dek 27 kez değişikliğe uğramıştır. Değişiklikler Anayasanın sonuna ekleniyor ve sırası ile adlandırılıyor: “3.Amendment” gibi.

Kendi içerisinde birçok etnik unsurun bir araya gelmesi sonucu Amerikan kimliği denilen yapı oluşmuştur. Zaten bu kimliği belirleyen iki unsur var; ortak bir ülke, ortak bir yazgı. Bu nedenle kuruluş yıllarındaki göçmenler, Afrika kökenli plantasyon köleleri ve kıtanın yerlileri kökenlerinden ziyade Amerikan Yurttaşlığı’nı vurgulamaktadırlar. Sömürgeleştirme politikası ve sürekli göç olgusu bu çeşitliliğin temel nedenleridir.Irk ve diğer gerekçelere dayalı ayrımcılık, 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası ile yasa dışı ilan edilmiştir. Fakat ırk farklılıkları günümüzde tartışılmaya devam etmektedir.

Büyük bir kolonizasyon sürecini güneyde  tarım plantasyonları, kuzeyde ticaret faaliyetleri izledi. İç savaş sonrası birliğini güçlendiren ülke hızla kapitalist toplumlar kervanına katıldı. 19.yüzyılın başından itibaren çevresine müdahalelerde bulunmaya başladı. İki büyük dünya savaşından sanayisini güçlendirerek çıktı. Fırsatlar Ülkesi olarak lanse edildi. Soğuk Savaş döneminde SSCB ile mücadeleye girişti. SSCB’nin çökmesiyle hakim güç olarak ayakta kaldı.

Konuyu daha fazla detaya boğmak istemediğim için bazı noktaları atlayarak ilerliyorum. ABD tarihindeki savaşlara kısaca göz atmak isterseniz buradaki animasyon size yardımcı olacaktır. Sayısız müdahale ve askeri eylem içinde ilerleyen bir ülke olmasına rağmen asıl gücünü geniş ölcekli ekonomisinden alıyor. Umarım bir sonraki yazı ABD’nin ekonomik ve sosyal yapısı üzerine olur. Kısa kesiyorum vesselam:)

-Ben kaybetmedim. Amerikan halkı kaybetti. -Geleceğin cumhuriyetçisi.

-Ben kaybetmedim. Amerikan halkı kaybetti. -Geleceğin cumhuriyetçisi.