Anarşi, anomi, terör?

Öğrenciler birbirini yemekle meşgul, cinayetten çok intihara benzeyen bir çılgınlık bu. Yabancı rüzgârların körüklediği bu yangını batılılaşma faciasının son perdesi olarak görüyoruz. “Anomie” ama hiçbir ülkenin benzerini görmediği vahim şümullü ve köklerini tarihin derinliklerine dayayan bir “anomie”. Kamuslardaki tariflerden hiçbiri ülkemizi tehdit eden büyük tehlikeyi kucaklayamıyor. Zira Avrupa bizdeki değerler hercümercine hiçbir çağda şâhid olmamış. – Cemil Meriç

Anomi

Terörle ilgili haberler yayıldıkça aklıma zihinsel olarak felce uğramışlığımız geliyor. Ansızın eski bir kavramı hatırlıyorum “anomi”.

Anomi kelimesi çağdaş sosyolojiye Durkheim tarafından getirilmiştir. Antik kuralsızlık anlamına gelir. Durkheim, anomiyi bireylerin isteklerini dizginleyici ve başka yönlere sevkedici kuralları oluşturamama durumu olarak tanımlamıştır. Böylece intihara yol açabilecek psikolojik bunalımlar ve toplumsal parçalanma gerçekleşir.
Okumaya devam et

Batılılaşmak veya Havuz Problemi(!)

Sözlüklere bakmanıza gerek yok. Efradını câmi, ağyarını mani bu kavrama henüz ansiklopediler yabancı. Ararsanız bulursunuz, bulursanız ne aradığınızı unutursunuz. Efendim, neler yok ki içinde; iki doğru arasında zikzaklar çizerek ilerleyen bir süreç, coğrafyanın bilincini felç edercesine girift yön polemikleri, medeniyet beşiğinin sallandığı uygarlık ninnileri vesaire…  Dilerseniz öğrenebileceğinizi umduğum eserlerin listesini size sunabilirim. Fakat öğrenebilir misiniz? Bilemiyorum… Kelime net, muhteva karmaşık.

Sözün kısası faili meçhul bir cinayet. Maktul “batılılaşmak.”

Okumaya devam et