İktidar ve Otorite Üzerine Yüzeysel İnceleme

"İdare Sanatı"
“İdare Sanatı”

Otorite ve iktidar birbirleriyle bağlantılı iki devasa kavram. Tarih içinde çeşitli serüvenlere tanık olmuşlar. Bazen bambaşka hallere bürünmüşler, bazen de bir elmanın iki yarısı gibi görülmüşler. Yanlış anlaşılmasın, amacım anlamları değişebilir olduğu halde çevrelerine bazı sınırlar çizmektir. Böylece siyasal arenada saklı gerçekleri görebiliriz. Önce kelimeleri inceleyelim, sonra da örnekleri.

1) İktidar

İktidar arapça bir kelime. Kadir, kudret, muktedir kelimeleriyle aynı kökten geliyor. Nişanyan Etimoloji Sözlüğü‘ne göre dilimizde ki en erken örneği Sinan Paşa‘nın “Tazarrûname” adlı eserinde kullanılmış. Fiili olarak yönetme gücü diye tanımlanıyor. Yani yönetimi elinde bulunduran herkesin temelde sahip olduğu üstünlüğe “iktidar”denir.

Okumaya devam et “İktidar ve Otorite Üzerine Yüzeysel İnceleme”

İktidar ve Otorite Üzerine Yüzeysel İnceleme

Don Kişot – Michel Foucault

"Yel Değirmenlerine Karşı"
"Yel Değirmenlerine Karşı"

Don Quijote”nin maceraları, yolları ve dolambaçlarıyla, sınırı çizmektedir: eski benzerlikler ve işaretler oyunları onda sona ermektedirler; yeni ilişkiler daha şimdiden burada kurulmaktadırlar.

Don Quijote deli bozuk biri olmaktan çok, benzerliğin bütün işaretleri önünde mola veren özenli bir hacıdır. O, Aynı”nın kahramanıdır. Tıpkı dar ve küçük taşrasından olduğu gibi, Benzer”in etrafında yayılan bildik düzlükten de uzaklaşmayı başaramamaktadır. Farklılığın net sınırlarını asla aşamadan, ne de kimliğin kalbine ulaşamadan buraları sonsuza kadar kat etmektedir.

Okumaya devam et “Don Kişot – Michel Foucault”

Don Kişot – Michel Foucault